TRANSMISJA RX-TX

Moduły transmisji stanu wyłączników krańcowych RXTX typ R25-TK4, TK8, TK16, TK24  służą do przekazywania drogą radiową informacji o stanie krańcówek  współpracujących ze sobą suwnic. Dodatkowo dla wersji TK xx STOP istnieje możliwość przesłania sygnału wyłączników STOP z kontrolą sklejenia styków i dwutorową transmisją wejść. Zestaw składa się z 2 modułów, każdy z nich jest umieszczony w oddzielnej obudowie i posiada własny układ zasilania. Moduł posiada w zależności od wersji od 4 do 24 wejść, których stany są transmitowane do drugiego modułu i odwzorowywane stanem odpowiednich 4 do 24  przekaźników. Jednocześnie odbywa się transmisja w drugą stronę przekazując analogiczne  informacje. Stany wszystkich  transmitowanych kanałów są niezależne od siebie.

Powrót do góry