FAQ

FAQ

Zmiana częstotliwości nadajniki przyciskowe

Każdy z systemów ma przyporządkowanych 8 z 69 kanałów pasma, które może zmienić w bardzo prosty sposób operator przy pomocy dostępnych przełączników. Operator zmienia kanały w nadajniku, natomiast odbiornik dostraja się do wybranego kanału automatycznie. W celu zmiany kanałów w nadajniku należy wykonać następujące czynności:

- wyłączyć nadajnik przy pomocy kluczyka

- wcisnąć przycisk grzybkowy STOP

- załączyć kluczykiem zasilanie nadajnika

- przycisnąć jednocześnie przycisk oznaczony (f) i przycisk START przez 2 sek

- nadajnik sygnałem dźwiękowym oraz błyskaniem diody LED kolorem czerwonym poinformuje operatora, na którym z 8 kanałów aktualnie pracuje. Ilość sygnałów dźwiękowych (od 1 do 8) oznacza numer kanału. W celu zmiany kanału na następny należy przycisnąć przycisk (+ f, p). Zmiana zostanie potwierdzona przez nadajnik odpowiednią ilością sygnałów dźwiękowych. Każdorazowe przyciśnięcie (+ f, p) powoduje zmianę kanału na następny. Po osiągnięciu kanału 8 ponowne naciśnięcie (+ f, p) spowoduje przejście na kanał 1 i potwierdzenie tego pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

- po wybraniu odpowiedniego kanału należy odryglować przycisk STOP – powoduje to zapamiętanie przez nadajnik wybranego kanału.

- po wykonaniu powyższych czynności można uruchomić nadajnik przyciskiem START na nowym kanale pracy.

Systemy sterowania

Zastosowanie

Sprawdź branże, w których mają zastosowanie systemy sterowania.

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Technologia

Produkty są oparte na własnych rozwiązaniach technicznych.

Zapraszamy do współpracy

Logo
Zajmujemy się projektowaniem i produkcją przemysłowych systemów zdalnego sterowania.

Kontakt z nami

IREL ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ADAM SALA
ul. Sulmińska 15, 83-331 Niestępowo

Biuro:
e-mail: irel@irel.pl
tel. 502 541 184
tel. 58 681 80 47

Dział handlowy:
e-mail: handlowy@irel.pl
tel. 509 952 257 Jan Ignerowicz
tel. 882 192 538 Mateusz Olkiewicz
logo